ZAPISY NA OBOZY


INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA OBOZU
Czy dziecko jest członkiem
klubu Judo Tigers*
Numer umowy
Na jaki obóz chcesz zapisać dziecko?

DANE DZIECKA
Imię dziecka*           
Nazwisko dziecka*           
Data urodzenia dziecka*           
Numer pesel dziecka*           
Adres zamieszkania dziecka*           

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Imię rodzica/opiekuna*           
Nazwisko rodzica/opiekuna*           
Imię rodzica/opiekuna*           
Nazwisko rodzica/opiekuna*           
Adres zamieszkania
lub pobytu rodziców*
          
Numer telefonu rodzica/opiekuna*           
Adres e-mail rodzica/opiekuna*           

INFORMACJE DODATKOWE
Informacja o specjalnych
potrzebach edukacyjnych dziecka*
          
Informacja o stanie zdrowia dziecka*           
Szczepienia ochronne dziecka*           
*Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Judo Tigers i Klauzulą informacyjną           
*Wyrażam zgodę na używanie przez Judo Tigers z siedzibą siedzibą we Wrocławiu (50-442) przy ul. Kościuszki 117/2u w kontaktach ze mną, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu związanym z realizacją umowy o prowadzenie zajęć sportowych.           
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji umowy o prowadzenie zajęć sportowych drogą elektroniczną przez Judo Tigers z siedzibą we Wrocławiu (50-442) przy ul. Kościuszki 117/2u.