REJESTRACJA NOWEGO ZAWODNIKA


           Dane Rodzica / Opiekuna                       Dane dziecka           
Imię*            Imię*           
Nazwisko*            Nazwisko*           
Numer dokumentu tożsamości*            Data urodzenia*           
Numer PESEL*            Miejsce urodzenia*           
Adres zamieszkania*            Adres zamieszkania*           
Email*            Numer PESEL*           
Telefon*            Lokalizacja zajęć*           
Grupa treningowa*
Inne uwagi            *Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Judo Tigers i Klauzulą informacyjną           
                                 *Wyrażam zgodę na używanie przez Judo Tigers z siedzibą siedzibą we Wrocławiu (50-442) przy ul. Kościuszki 117/2u w kontaktach ze mną, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu związanym z realizacją umowy o prowadzenie zajęć sportowych.           
                                 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji umowy o prowadzenie zajęć sportowych drogą elektroniczną przez Judo Tigers z siedzibą we Wrocławiu (50-442) przy ul. Kościuszki 117/2u.